การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้น

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้น
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธี
โดยทางโรงเรียนได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
เพื่อแสดงความยกย่องในการปฏิบัติตนทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน
และได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ท่านใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ท่านใหม่
ณ หอประชุมโรงเรียน