กิจกรรมการอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)
ได้จัดกิจกรรมการอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี
โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเปาโล ได้ให้เกียรติบรรยายและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน หรือ CPR
เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก