โครงการ PM Talent Show

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน งานคณะกรรมการนักเรียน
ได้จัดโครงการ PM Talent Show โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ
พัฒนาศักยภาพในสิ่งที่ชื่นชอบหรือมีความถนัด และยังช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับนักเรียน

โดยจัดกิจกรรมช่วงพักกลางวัน เวลา 12.10-13.00 น. ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ซึ่งเริ่มจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-23 กันยายน 2565
ณ บริเวณลานสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน

ชมภาพถ่ายเพิ่มเติม คลิก