การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการใน 7 สาขาวิชา

จัดการแข่งขันโดย กลุ่ม TCASTER ร่วมกับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (B2S)

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก