การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการประชุม
และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ณ หอประชุมโรงเรียน