บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนและให้โอวาท
เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 วันแรก พร้อมกันนี้ได้แนะนำอาจารย์ บุคลากรใหม่
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (แนะแนว)
ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1