ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบ Pretest ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบ Pretest ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-521-0690 ต่อ 333 หรือ 02-544-8340

สอบวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. ปากกาน้ำเงิน
3. ดินสอ 2B
4. ยางลบ
***หมายเหตุ***
1. เนื่องจากห้องสอบเป็นห้องแอร์นักเรียนสามารถนำเสื้อกันหนาวใส่เข้าห้องสอบได้
2. ห้ามมิให้ใส่นาฬิกาที่เป็น smart watch เข้าห้องสอบ

ดูประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ คลิก