เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายเนื่องในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง “ประทีปทองส่องสายธารา พญานาคาล่องสายนที” ประจำปี 2565