การแข่งขัน Bottle Rocket (จรวดขวดน้ำ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.10 น.
คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ “Science Show”
โดยได้จัดการแข่งขัน Bottle Rocket (จรวดขวดน้ำ)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ณ สนามฟุตบอล