การจัดสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2566
ประเมินความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบ จำนวน 1,009 คน
จัดสอบ ณ อาคารสาธิต 1, 2, 3 และหอประชุมโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก