มอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการและนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ
ของหน่วยงานภายนอกและนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน