การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตราชภัฏนครปฐม

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย
ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโรงเรียน
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิต 1 ชั้น 1