การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ “Science Show”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ “Science Show”
กิจกรรม “Egg Drop” ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ประเภททีม) และ
กิจกรรม “Bottle Rocket” ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม)
ประจำปีการศึกษา 2565