พิธีให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์”

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้จัดพิธีให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์”
ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทนักกีฬา
ณ หอประชุมโรงเรียน