การลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้เข้าร่วมการลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ
กับเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง
ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี