ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Glow’n in the Dark

ขอแสดงความยินดีกับ
ทีม Glow’n in the Dark
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ในการแข่งขันประกวด SBAC Cover Dance 2022
วันที่ 8 ธันวาคม 2565
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่