การแข่งขันโต้วาที “โต้คารมมัธยมวัดพระศรี”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิญร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที
“โต้คารมมัธยมวัดพระศรี”
เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2