มอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน ในกิจกรรม “ปันรักเพื่อน้อง ครั้งที่ 3”

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ร่วมมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน ในกิจกรรม “ปันรักเพื่อน้อง ครั้งที่ 3”
โดยงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่อยู่ใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ ชั้น 1 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก