การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจากโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 32 โรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก