การสัมภาษณ์และพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น.
งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้จัดการสัมภาษณ์และพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธาน
พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
เป็นผู้สัมภาษณ์ซึ่งมีผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ 3 คน ได้แก่

หมายเลข 1 นางสาวเณวิสาข์ ไทรสาขา นักเรียนชั้น ม.4/1
หมายเลข 2 นางสาวบุญญาดา จันทรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.4/3
และ หมายเลข 3 นางสาวธัญชนก ภัคกรณ์กุล นักเรียนชั้น ม.4/3
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก