การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานคณะกรรมการนักเรียน
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน
เพื่อโรงเรียนของเรากันเยอะ ๆ นะ อย่านอนหลับทับสิทธิ์
ออกแบบโดย
นางสาวปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ