แนะนำหนังสือใหม่ห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานห้องสมุด โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
ขณะนี้ทางห้องสมุดมีหนังสือเข้าใหม่ มีทั้งคู่มือเตรียมสอบมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือให้ความรู้หลากหลายสาขา ผู้สนใจแวะมาหาอ่านหรือยืมได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 1

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก