งานสาธิตวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร เข้าร่วมงาน สาธิตวิชาการ
โดยได้ส่งอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การแสดงความสามารถด้านดนตรีสากลของนักเรียน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักเรียน

ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก