ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
“นางสาวธัญชนก ภัคภรณ์กุล (ดรีม)”
ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
และ
สรุปผลการลงคะแนน
ผู้สมัคร​รับ​เลือกตั้ง​ประธาน​นักเรียน​
ปีการศึกษา​ 2566
ขอขอบคุณ​นักเรียนชาว พ.ม. ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นอย่างดี
ทั้งนี้คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ จนจบวาระในภาคเรียนที่ 2
ออกแบบโดย
นายกนิสนันท์ โอชารส
นายชวิน บริเวณไพศาล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ