การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียน ม.3

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET
ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1