การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ROV SBAC X MOCMOC TOURNAMENT 2023

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ROV SBAC X MOCMOC TOURNAMENT 2023
จัดการแข่งขันโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ. 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก