งานอำลา PM Farewell 64&67 “OMG จบซักที” นักเรียน ม.3 และ ม.6

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.30-16.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการจัดงานอำลา PM Farewell 64&67 “OMG จบซักที”
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทและข้อคิดการใช้ชีวิตและการศึกษาต่อ
หลังสำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ไปแล้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก