โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน”

ขอเชิญชวนครู-อาจารย์และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน”
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที
และ “การใช้งานแอปพลิเคชัน CHEM AR ในการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของครูวิทยาศาสตร์”
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ปอง มณีศิลป์
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฟรี!
1.ค่าลงทะเบียน
2.คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน CHEM AR
3.เกียรติบัตร
สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/c6VCaE4vrfD3Su2i8