การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2565
โดยมีท่าน พันตำรวจเอก ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก