การจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร ประจำปี 2566
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนเกียรติ ประถมบุตร เป็นประธานการประชุม
ติดตาม การดำเนินงานของมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก