ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายแดนไทย ตาก้อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2565
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่น 14 ปี
ในการแข่งขันรายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สโมสรกีฬาเทนนิสแห่งจังหวัดนครราชสีมา