การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ตัวสำรอง)

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ตัวสำรอง)
ประจำปีการศึกษา 2566
ณ หอประชุมโรงเรียน