เข้าศึกษา-ดูงาน แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียน
เข้าศึกษา-ดูงาน แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี