การแจกหนังสือเรียน-อุปกรณ์การเรียน (สมุด)ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน-อุปกรณ์การเรียน (สมุด)ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก