การเรียนเสริมปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-13.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดการเรียนเสริมปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
พร้อมทั้งสอนเสริมพิเศษให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่สนใจ ณ ห้องเรียนอาคารสาธิต 1 และ 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก