ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดี
กับเด็กชายแดนไทย ตาก้อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศีกษา 2565
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
และรองชนะเลิศประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 11 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ สนามเทนนิส ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์