กิจกรรมวันแรกพบ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแรกพบ ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักเรียน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก