การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงหลังคาทางเดิน เข้า-ออก ประตูด้านหลังโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวก กันแดด กันฝน ให้กับนักเรียน
และทาสีพื้นบริเวณโรงเรียน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และน่าอยู่ให้กับนักเรียน