การปรับปรุงห้องล้างจานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร

การปรับปรุงห้องล้างจานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร
โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงห้องล้างจาน ติดตั้งซิงค์ล้างจานชนิดสแตนเลส และวางระบบสุขาภิบาลภายในห้องล้างจานใหม่
เพื่อให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน และติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารด้านหน้าศูนย์อาหาร