กิจกรรมค่ายวิชาการเรียนรู้แบบสาธิตคิดแบบ Active

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเรียนรู้แบบสาธิตคิดแบบ Active โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจาก SMART-i CAMP มาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิิดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก