เชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สร้างภูมิและลดภาวะความรุนแรงของโรค)
โรงพยาบาล CGH สาขาพหลโยธิน ในราคาเข็มละ 330 บาท สมาชิกในครอบครัวสามารถฉีดได้ในราคาเดียวกัน
( Influenza virus vaccines ) 2023 Southern hemisphere
1. A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09-like strain
2. A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like strain
3. B/Austria) /1359417/2021-like virus
4. B/Phuket/3073/2013-like virus

แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ม.ต้น  คลิก
และ
แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิก