ประกวดแต่งกลอนสุภาพ ในหัวข้อ “ครู”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประกวดแต่งกลอนสุภาพ ในหัวข้อ “ครู”
ได้ดี เพราะ มีครู…เชิญชวนนักเรียนชาว พ.ม.
ประกวดแต่งกลอนสุภาพ จำนวน 2 บท
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566