กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น.
กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนมิถุนายน
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2
โดยสิ่งของที่พระอาจารย์ได้รับบิณฑบาตจะนำไปมอบให้กับ
สถานศึกษา 8 โรงเรียน อ.วังยางจัง จ.นครพนม และ
7 โรงเรียน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ในโครงการแบ่งปันสุขให้น้อง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก