การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “ดอกบัวเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 1)

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “ดอกบัวเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 1)
โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร และผู้แทนจากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

ณ ห้องประชุมอาจารย์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก