ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ศิษย์เก่า VS ศิษย์ปัจจุบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี พ.ม.

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ
ระหว่าง ศิษย์เก่า VS ศิษย์ปัจจุบัน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี พ.ม.
สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ศิษย์เก่าท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ
สามารถติดต่อได้ที่ คุณณัฐพล (คุณไอซ์) ศิษย์เก่า พ.ม. รุ่นที่ 47
โทร. 087-675-1604
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เท่านั้น