บรรยายแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคัดเลือก TCAS พร้อมข้อมูลสำคัญต่างๆ

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.
ศูนย์การศึกษาวิชาการสร้างสรรค์บัณฑิตน้อยดีเซ็นทรัลเลิร์น
บรรยายแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคัดเลือก TCAS พร้อมข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้และเริ่มวางแผนอนาคตล่วงหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก