การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงานร่วมแสดง ผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ นายชวิน บริเวณไพศาล
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานร่วมแสดง ระดับอายุ 14-17 ปี
ในการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 จัดงานโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก