การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม” ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “70 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม” ครั้งที่ 2
โดยมี อาจารย์ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และบุคลากรของโรงเรียนร่วมประชุม ชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก