โครงการละครเวทีบูรณาการการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสัญจร

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.
ชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่ โดยอาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง (ครูช่าง)
จัดโครงการละครเวทีบูรณาการการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสัญจร โดยจัดแสดงในรูปแบบละครเวที
เพื่อเป็นสื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ในบทเรียนโดยได้ทำการแสดง เรื่อง พระอภัยมณี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับชม

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก