การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มรภ.พระนคร

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มรภ.พระนคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรม ของนักเรียน/โรงเรียน
และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพัน ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รังสิต

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก